Αναγνωρισμένη Εταιρεία Περιοδικού Ελέγχου, Συντήρησης & Αναγόμωσης Πυροσβεστήρων

Αρ. Πιστοποιητικού: AE-C-071

 

 

 

Αρμόδιο Άτομο για Περιοδικό Έλεγχο, Συντήρηση & Αναγόμωση Πυροσβεστήρων

Αρ. Πιστοποιητικού: PR-C-339