Αναγνωρισμένη Εταιρεία Περιοδικού Ελέγχου, Συντήρησης & Αναγόμωσης Πυροσβεστήρων

Αρ. Πιστοποιητικού: AE-C-071

 

 

 

Αρμόδιο Άτομο για Περιοδικό Έλεγχο, Συντήρηση & Αναγόμωση Πυροσβεστήρων

Αρ. Πιστοποιητικού: PR-C-339

Από το 1989 είμαστε δίπλα σας με:

 

Ειλικρίνεια

 

Ποιότητα

 

Συνέπεια

 

Ανταγωνιστικές τιμές

 

και παρέχουμε ολοκληρωμένες επιστημονικές λύσεις για

την πρόληψη  αλλά και κατάσβεση της φωτιάς.

 

Η ΠΥΡΟ SOS, καταβάλλει συνεχείς προσπάθειες βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών της στους κλάδους της πυρόσβεσης, πυρανίχνευσης και μέσων ατομικής προστασίας.

Παρακολουθεί διαρκώς τις εξελίξεις και ενημερώνεται για τις νέες ολοκληρωμένες και σύγχρονες οικονομοτεχνικές λύσεις πρόληψης και αντιμετώπισης της φωτιάς.

Συνεχίζουμε να προσφέρουμε την πείρα μας και τις γνώσεις μας για την ασφάλειά σας...

 

Με εκτίμηση

Για την ΠΥΡΟ SOS

Α. Ι. ΜΠΑΡΜΠΑΣ

MSc Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ.